Eurotronik NurseCare

Hastaneler ve Bakım Merkezleri için Yeni Nesil IP Çözümler

NurseCare, dokunmatik ekranlı üniteleri ile yeni nesil interaktif bir Hemşire Çağrı Sistemi‘dir. Hastane personeline bakım faaliyet kayıtları ile birlikte komple bir çözüm sunan NurseCare tamamen IP teknolojisi ile çalışır ve böylelikle hastanede geliştirilmiş verimlilik, iş akışı optimizasyonu ve maksimum kullanıcı memnuniyeti sağlar.

 • Hastane içindeki birçok iş akışının izlenmesini ve raporlanmasını sağlar
 • Servis personeli ve hemşirelerin gereksiz zaman kayıplarını ortadan kaldırarak hastaya verilen hizmetin kalitesini arttırır
 • Hastane yöneticilerine, hastanede verilen hizmetler ile ilgili detaylı rapor alma imkanı sağlar
 • Kağıt sarfiyatını azaltır
 • Şifreli veya kartlı giriş ile verilen hizmetin hangi personel tarafından yapıldığı kayıt altına alınır
 • Sağlık Bakanlığı “Hizmet Kalite Standartları” puanlamasındaki performans değerlendirmesi için gerekli bilgi ve raporları sağlar
 • JCI Standartlarında tanımlanmış olan hasta güvenliği hedefini sağlar

NurseTab

Tıbbi Kayıt ve Tıbbi Bakım İş Akışı
Oda İçerisinden;

 • Ateş
 • Nabız
 • Tansiyon

gibi rutin ölçümlerin dijital olarak kayıt altına alınmasını ve görüntülenmesini sağlar.

Hemşire tarafından periyodik kontrol ve ziyaret gerektiren;

 • Ağrı Kontrolü
 • Pansuman
 • IV Değişimi

gibi uygulamalar için hatırlatıcı kurulmasını ve vizitlerin kayıt altına alınmasını sağlar.

Ameliyathane Yönetimi İş Akışı

 • Hasta hazır
 • Anestezi
 • Ameliyat Tamamlandı
 • Transport
 • Temizlik

gibi safhalarda ilgili kişilere bilgilendirme yapar, süreçlerin kayıt altına alınmasına olanak tanır. Zaman kazandırarak, ameliyathanelerin daha verimli kullanılmasını sağlar.

Oda Yönetimi İş Akışı

 • Temizlik
 • Transport

birimleri ile hızlı iletişim sağlar, süreçleri zaman ve kişi bazında kayıt altına alır. Etkin süreç yönetimi ile hasta odalarının hızlı sirkülasyonunu sağlar.

Destek Hizmetleri İş Akışı
İhtiyaç durumunda;

 • Teknik Hizmetler
 • Temizlik
 • Transport

gibi hizmet birimlerine anlık iş ataması yapılarak, verilen hizmetin zaman ve kişi bazında kayıt altına alınmasını sağlar.

NurseLog

NurseLog hastane içerisindeki tüm çağrılar ile ilgili, sizi zamandunda, doğru ve yenilikçi bir şekilde bilgilendiren ve hastanenizdeki diğer sistemler ile iletişimi basitleştiren benzersiz bir çözümdür.

NurseLog ile hastanenizdeki bütün iletişim sistemlerinin bilgi yönetimini ve bunların belirlediğiniz bir cihaza aktarılmasını kolaylıkla yapabilirsiniz.

NurseLog Raporlar

Hastane personeli ile ilgili açılan tüm çağrılar ve gerçekleştirilen işler ile ilgili olarak belirli zaman aralıkları için; kişi, oda, hasta veya verilen hizmet bazında verilen tüm ile ilgili rapor alınmasını sağlar.

 • İstatistiksel raporları liste veya grafik olarak dokümante eder
 • Elde edilen raporları istenilen kriterlere göre filtreleyerek ayırmaya olanak sağlar
 • Alınan raporları Excel veya PDF formatlarında kayıt etmeye olanak sağlar
 • İstenilen kriterlerdeki raporların belirtilen zaman aralıklarında, belirlenen kişilere, otomatik olarak gönderilmesini sağlar

iNurse

Akıllı Telefon ve Tabletler için Mobil Uygulama

Hemşire ve servis personeline, hemşire bankosuna veya servis ofislerine gitmelerine gerek kalmadan çağrılar hakkında bilgilendirme yaparak zaman kazandırır.

 • NurseCall ve diğer sistemlerden gelen çağrıları gösterir
 • Gelen çağrılar, telefonda iNurse uygulaması açık olmasa bile pop-up mesajı olarak gösterilir
 • Takvim fonksiyonu ile olaylar her gün kayıt altına alınır
 • Hasta odalarındaki hemşire/personel bilgisine online erişim imkanı sağlar
 • NurseLog raporlarına iNurse üzerinden ulaşmak mümkündür
 • Kullanıcılar için yetki sınırlamasına olanak tanır