İşimizi sevmemiz için çok sebebimiz var…

Biz Kimiz?

1991 yılında bir aile şirketi olarak kurulduk.
Siemens ultrasonografi, mamografi, C-kollu röntgen, mobil röntgen ve üroloji sistemlerinin Türkiye Distribütörü olarak başladığımız faaliyetimize, 1999 yılında Siemens yoğun bakım ve anestezi cihazlarının Türkiye satışını üstlenerek devam ettik.

2003 yılında kurumsallaşma yapımızı tamamlayarak; İstanbul merkez ofis olmak üzere Ankara ve İzmir’de, özellikle görüntüleme, hastane lojistiği, ilaç-malzeme ve kalite yönetimi konusunda hizmet vermeye devam ediyoruz.

Bize hangi alanlarda rastlayabilirsiniz?

·      Görüntüleme Sistemleri
·      İlaç ve Malzeme Yönetim Sistemleri
·      Hastane Lojistiği ve Hemşire Çağrı Sistemleri
·      Ameliyathane ve Yoğun Bakım

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda; çözüm ve kalite odaklı yaklaşımımız, konusunda son derece donanımlı personelimiz, temsil ettiğimiz tüm ürünlerin Türkiye pazar paylarının uluslararası pazar paylarından çok yüksek olmasını sağlamaktadır.

Güçlü partnerlerimiz ve tecrübemiz başarı odaklı çözümler sunar.
Sizin için doğru olanı bulun:

Partnerlerimiz

 • Siemens
 • Swisslog
 • Eurotronik
 • Kubtec
 • Volpara Solutions
 • AccuChart
 • Codonics
 • Capsa

Kaliteli hizmet, güçlü birlikteliklerle mümkün.
Tecrübemizle harmanladığımız partnerlerimizle gurur duyuyoruz.

Değerlerimiz

Başarılarımız

   • EFQM mükemmellik kriterleri doğrultusunda; konusunda lider marka olmak.
   • Avrupa, Asya, Afrika çapında en büyük; tüm dünyada en çok ürün çeşitliğine sahip projemiz;
    Simeks, Pyxis İlaç Yönetim Sistemleri
   • Avrupa’nın en büyük uygulaması ünvanına sahip projemiz
    Swisslog Pnömatik Tüp Taşıma Sistemleri
   • ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 
   • Ar-Ge Çalışmaları

Gelecek Hedeflerimiz

Gerek radyoloji, gerekse ilaç ve malzeme yönetimi alanındaki vizyonel ürünlerimiz ve bilgi birikimimiz sayesinde gelişen “Çözüm Ortağı” olma vizyonumuzu, entelektüel sermayemizi kullanarak; lider, yüksek kredibiliteli yatırımcı bir firma olma hedefi ile geliştirmek.

Yıllara dayanan deneyimlerimizin ve tecrübemizin bir sonucu olarak ürettiğimiz STOCKART markasının Türkiye’ de ve dünyada teknolojik sağlık yönetim süreçlerinde bir imzaya dönüşmesini sağlamak.

Yönetim Anlayışımız

Kaliteyi bir yaşam felsefesi olarak benimseyip tüm iş süreçleri ve sonuçlarında sürekli gelişmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlayarak, tüm paydaşların gözünde güvenilen bir şirket olabilmesine dayanır. Şeffaf yönetim kurallarını ilke edinerek çalışanlarımızın yetki ve sorumluluk almalarını teşvik etmeye, takım ruhunun oluşmasını desteklemeye önem veririz. Nitelikli takım üyeleriyle çalışır, onların bireysel gelişimlerini destekleyerek çalışan memnuniyetini sürekli kılarız. Tüm kanun ve yasal mevzuatlara uymanın da ötesinde sağlık sektöründe hizmet vermenin bilincinde olarak sektörün etiğine uyar ve azami saygı gösteririz.

Ana Politikalarımız

Kalite Yönetimi

Faaliyet alanımızda, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının uygulanabilir gereklilikleri, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygulanabilir yönetmeyi, kalite standardımızı sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Faaliyet alanımızın tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile sunarak, müşteri merkezli yönetmek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

Pazar Yönetimi

Faaliyet alanımızda iç piyasalarda mevcut pazar payımızı artırmak, yeni pazarlara girebilmek için işler geliştirmek.

Kâr Yönetimi

Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, yatırıma kaynak ayırmak, akılcı ve kârlı yatırıma yönelmek.

Sistemlerin Yönetimi

Tüm paydaşlarımızın gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılamak için önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri doğru yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

Tedarik Yönetimi

Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene ve bilginin paylaşılmasına dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Hedef ve stratejilerimizin takım hedeflerine dönüştürülmesini sağlayan ve çalışanların hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı esas alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ni kurmak ve sürekli iyileştirmek ve gelişmek.

Çalışan Politikası

Tüm çalışanlarımıza saygınlık göstermek amacıyla, işe alma, ücretlendirme, terfi ve eğitime erişimde eşit fırsatları garanti etmeyi, din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, engellilik ve bunlar gibi konularda herhangi bir ayrımcılık yapmayacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Gizlilik Politikası

SİMEKS Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda duyurulmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “SİMEKS Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.” olarak kabul ve taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır.

340748/288330 Ticari Sicil Numaralı Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş’ye ait  Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Tutarı 600.000-TL

© 1998 Simeks Tıbbi Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.