Pnömatik Tüp Taşıma Sistemi

Hastaneler İçin Akıllı Çözümler, Swisslog TranspoNet

TranspoNet birçok fonksiyona sahip, sağlık sektörü için geliştirilmiş, akıllı Pnömatik Tüp Sistemidir. Windows temelli yazılımı üzerinden sistem yapılandırması, işletimi, izlenmesi ve raporlanmasına olanak sağlar, malzeme akışını optimize eder.

TranspoNet PC üzerinden sistem üzerindeki tüm operasyonu kontrol edebildiği gibi, aynı zamanda tüm sistemdeki hareketi de izler ve raporlar. Sistemde bulunan program opsiyonları sayesinde kullanıcının isteklerine göre optimum şekilde yapılandırılabilir. Gelişmiş sistem opsiyonları tüm gönderim geçmişinin gelişmiş raporlaması, varış bilgisinin SMS, Telefon, Pager veya Email yolu ile kullanıcıya gönderilmesi, bakım geçmişi, otomatik taşıyıcı gönderimi gibi özellikleri içerir. Uzaktan servis erişimine imkan sağlar.

  • TranspoNet-Control: Hareket bilgisi içeren kontrol yazılımı (Info-view, Detail-view, Monitor-view)
  • TranspoNet-Print : Gönderim verilerinin yazıcı çıktısı
  • TranspoNet-SuperVision : Sistem verilerinin görüntülenmesi ve analizi
  • TranspoNet-Messenger : Taşıyıcı vardı bilgilendirmesi
  • TranspoNet-Carrier-Return : Taşıyıcıların geri dönüşünün hızlandırılması
  • TranspoNet PowerLine : Uzun bina geçişlerinde gönderim sıklığının arttırılması
  • TranspoNet-Scheduling : Öncelik belirleme, yönlendirme

Hastane lojistiğinde materyallerin taşınması büyük önem taşır. Taşınma kalitesinin bu derece önemli olmasının nedeni, hatalı şekilde taşınan materyallerin veya taşınma sırasında yapılan hataların lojistik iş akışı, personel verimi ve hasta bakımı açısından ciddi sorunlara neden olabilmesidir.

Etkin şekilde kurulmuş pnömatik tüp sistem teknolojisi ile lojistik destek

Hastanelerde ve hasta odaklı hastane yönetimlerinde yüksek performans ve kalite gereksinimi, hastane personelinin temel görevleri ile bir araya getirildiğinde ortaya şu sonuç çıkar: teknolojik hastane ortamında hasta sağlığının düzeltilmesine odaklanma. Zaman alan manuel nakil işleri ve iş yükündeki azalma, verimin arttırılmasında kullanılabilecek olan personel için zaman tasarrufu anlamına gelir.

TranspoNet Hastane Uygulamaları

TranspoNet’in ana uygulama alanı sağlık kuruluşlarıdır. İter tek bir bina üzerine inşa edilmiş olsun isterse yerleşke içerisinde binalar üzerine inşa edilmiş olsun, kan ve doku örneği gibi hassas malzemeler dahil tüm malzemeler birimler arasında sistem üzerinden güven ile taşınabilir. Sistem aynı zamanda kontamine olmuş havanın istasyonlar arası değişimini de engeller.

TranspoNet Pnömatik Tüp Sistemi için gelişmiş bir seçenek olan TranspoNet PowerLine Teknolojisi, sayısız transfer hatları ve geçişleri ile kompleks hastane sistemleri içinde taşınan malzemelerin akışını optimize eder. PowerLine binalar veya yeraltı arasındaki uzun mesafelerde beş taşıyıcıların aynı anda çoklu-ulaşım imkanı sağlar.

TranspoNet Integration Unit, PillPick Otomatik Paketleme ve Dağıtım Sistemi ile TranspoNet pnömatik tüp sistemi arasındaki entegrasyonu sağlanmasına imkan kılar. Integration Unit ile hastaneler, maksimum hasta güvenliği sağlar. İlaç yönetimi tam otomatik olarak gerçekleşir. Hastaya özel özel olarak hazırlanan birim doz PickRings, pnömatik tüp sistemi ile hasta katına transfer edilmek üzere taşıyıcı tüplere otomatik olarak yüklenir.

TranspoNet Tube Unloader, laboratuvarda kan ve doku örneklerinin taşınması için dizayn edilen, otomatik boşaltma ve taşına çözümüdür. Tüp Boşaltma hastane ve klinik ortamlarda süreç optimizasyonu sağlayarak, kan örneklerinin hızlı ve etkin işlenmesini sağlar. Tamamen entegre ve otomatik olarak, Tüp Boşaltma sistemi ile hastalara maksimum klinik zaman ayrılarak, hastane personelinin iş yükünün azalmasına imkan sağlar.