Swisslog PillPick Birim Doz İlaç Yönetim Robotu

PillPick Birim Doz İlaç Yönetim Robotu, paketleme ve dağıtım esnasında oluşabilecek ilaç hatalarını engelleyerek hasta güvenliğini artırır. PillPick, birim doz ilacın barkodlanması, paketlenmesi, depolanması ve dağıtımında fiziksel teması minimum düzeye indirir. Tüm bu süreçlerin otomatize edilmesiyle paketleme ve dağıtım işleminde doğruluk ve tutarlıklık artar.

PillPick Birim Doz İlaç Yönetim Robotu ampul, flakon ve tablet (blister içindeki ilaçları blisterinden çıkarmadan otomatik keserek) cinsindeki ilaçları otomatik olarak birim dozlara ayırır, paketler ve entegre deposunda depolar. HBYS’den gelen onaylanmış ilaç istemine göre PickRing Hasta Bazlı Tedavi Halkalarını oluşturarak ilaç dağıtımını sağlar.

AutoPhial™ Birim Doz Paketleme Modülü

PillPick Birim Doz İlaç Yönetim Robotu, tablet ve blister içindeki ilaçları blisterinden çıkarmadan Blister Cutter ile otomatik keserek birim dozlara ayırır ve paketler. Ayrıca ampul, flakon ve benzeri ilaç formlarını otomatize edilmiş teknolojisiyle birim doz paketleyebilir. Sistem DrugNest ile entegre edildiği takdirde, birim doz paketler otomatik olarak robot kollarıyla depolama ünitesinin içine aktarılır.

DrugNest Otomatize Depolama Ünitesi

Hazırlanmış olan tüm birim doz paketler robot kolları aracılığıyla ünite içerisindeki askılara yüklenir. Depolama ve dağıtım işlemleri paralel yapılabildiği için hastaya ilaç dağıtım fonksiyonu engellenmez. Dört farklı büyüklükteki DrugNest seçeneğiyle her türlü farklı kapasitedeki hastanelere göre konfigüre edilebilir.

PickRing®

HBYS’den (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) gelen ilaç istemine göre önceden sistem tarafından birim doz paketlenmiş ve depolanmış ilaçlar, robot kolları tarafından toplanarak PickRing® Hasta Bazlı Tedavi Halkası oluşturulur. Tedavi Halkasında bulunan ilaçların tüm bilgileri, tedavi zamanları ve hasta bilgileri ayrıca halkaya eklenen etikete yazdırılır. Bu bilgiler eğer hasta servislerinde “Hastabaşı Doğrulama Sistemi” kullanılacak ise doğrulama için gerekli tüm bilgileri karşılar.

Otomatik İlaç İade Yönetimi

PillPick İlaç Yönetim Sistemi tarafından paketlenmiş her ilaç, benzeri olmayan bir ilaç barkodu içerir. Hastadan iade gelen orijinal ambalajı bozulmamış ilaçlar, robotun iade bölmesine rastgele bir şekilde yerleştirilir. Robot kolları bu benzersiz kodu okuyarak ilacı DrugNest içerisinde doğru alana yerleştirir ve ilacın hangi hastadan iade alındığı bilgisini HBYS’ye aktarır. Böylece iade yönetimi, faturalama ve stok doğruluğu sağlanır.