VolparaDose

VolparaResearch, dakikalar içerisinde hastaların on birlerce adet “İşlenmiş” dijital mamogramlarını analiz edebilir.  Yazılım birçok Windows işletim sistemli bilgisayara kurulabilir ve yerel olarak depolanan klasör görüntüleri ile çalıştırılabilir.  Çıktı olarak, tek bir araştırmadan elde edilen karşılaştırılmış mamogramları gösteren küçük görüntüler, yoğunluk puanları ve Excel’de kullanılabilen bir çalışma tablosudur.

Sonuçlara, hasta kimliği, araştırma tarihi, mamografi üreticisi ve sayfaya göre izlenebilir. Meme hacmi, fibroglandülar doku hacmi ve görüntü başına hacimsel meme yoğunluğu mevcuttur. VolparaResearch, zamansal kıyaslama açısından meme yoğunluğuna ilişkin yüksek oranda çıktı hacmini içeren nesnel analiz için idealdir.

Bu, ortalama glandülar dozun görüntü başına 2,3 mGy olduğu ikincil VolparaRoseDT yakalamasının bir örneğidir.

Ortalama Glandülar Doz

Meme glandülar dokusu radyasyona duyarlıdır ve yağlı dokudan daha fazla radyasyon emer. Mamografi sistemi üreticileri; standart, kişiselleştirilmemiş oranlarda yağ ve fibroglandülar dokunun homojen karışım tahminlerine dayanarak yoğunluğu tahmin ederler. Bu, dozun sürekli olarak az ya da fazla miktarda tahmin edilmesi ile sonuçlanır. VolparaDoseRT, dozu hesaplamak amacıyla hastaya özel hacimsel yoğunluk sonuçlarını kullanır ve bütün dünyada kabul edilmiş ve onaylanmış algoritmayı kullanarak farklı üreticilerin sunduğu mamografi üniteleri üzerinde MGD’nin değerlendirilme şeklini bir standart haline getirir.

Ortalama Uygulanan Basınç

Tarama sırasında meme üzerindeki yetersiz veya aşırı basınç, görüntü kalitesini etkileyecektir. VolparaDoseRT sıkıştırma gücüne ve temas alanına dayalı olarak uygulanan basıncı görüntüler. Uygulanan basıncı ölçerek, tecrübesiz teknisyenlerin uyguladıkları yanlış basınçlar veya farklı otomatik meme sıkıştırma ayarlarına sahip mamografi sistemleri ortaya çıkartılabilir; hasta deneyimini, katılım oranlarını ve görüntü kalitesini iyileştirebilecek olan en iyi aralıkta çalışmak için gerekil düzeltici eylemler hızlı bir şekilde uygulanabilir.

Yeteriz Basınç;

  • Hasta hareketi görüntüyü bulanıklaştırabilir
  • Doz maruziyeti artar
  • Üst üste binmiş olan dokunun ayrılması zorlaşır

Aşırı Basınç;

  • Kadınlar için yüksek seviyede rahatsızlık veya acı
  • Kanatçığın dönmesi görüntü kalitesini azaltır