VolparaDensity

“Meme yoğunluğunun değerlendirilmesi güvenilir bir şekilde çoğaltılamamaktadır.” ACR, Ocak 2013.

Meme yoğunluğu (memedeki fibroglandüler dokunun oranı) bir kanser riskinin gözden kaçırılması ve ayrıca bir kanser riskinin ortaya çıkması ile ilişkilidir. Hacimsel bir unsur olduğu için soruna bu şekilde yaklaşılmalıdır; bu, Volpara Solutions ürün çeşitlerinin desteklediği temel unsurdur.

“Radyologlar yoğun olan meme dokusunun oranını tahmin edebilirler ancak 3 boyutlu bir olayı değerlendirmek için halen 2 boyutlu bir bilgi kullanmaktadırlar ve hiçbir şekilde bulgularından emin olamamaktadırlar.” Prof. Dan Kopans, Radiology, v246, 2 Şubat 2008.

VolparaDensity, hem hacimsel meme yoğunluk ölçümleri hem de, çoğu dijital mamografi tedarikçilerinden alınan bir ACR meme yoğunluk kategorisini sunmak adına FDA tarafından onaylanmıştır. Klinik açıdan uygulanması kolaydır. Hasta mevcutken bir yoğunluk puanı sunabilir, verimlilik ve iş akışını arttırmasının yanı sıra yerel mevzuat ile uyumlu ve tutarlıdır. VolparaDensity dünyanın çeşitli yerlerinde kullanılmaktadır ve kullanıcı memnuniyeti oranı oldukça yüksektir.

Volpara geniş kapsamda onaylanmıştır ve 3 milyon kadından fazla hastayı analiz etme tecrübesi ile dünyanın her yerinde yüzlerce yerde kullanılmaktadır.

Yoğunluğun Önemi

ABD’de bulunan ve mamogram tarama yaşı içerisinde olan kadınların %40’ından fazlasında, yoğun meme dokusu olduğu tahmin edilmektedir. Bu yoğun meme dokusunun hacmi ve dağılımı, mamogram tarama duyarlılığının yanı sıra hastalardaki kişiselleştirilmiş meme kanseri riski içerisinde de önemli bir rol oynamaktadır:

  • Mamografinin yoğun memelerde yalnızca %48 oranında etkili olduğu tahmin edilmektedir, bu oran yağlı memelerde %98 oranında etkilidir (DMIST deneyleri).
  • Yoğun memelere sahip olan kadınların, ortalama yoğunluğa sahip olan kadınlara kıyasla göğüs kanseri geçirme olasılıkları iki kat fazladır.
  • Ciddi anlamda yoğun memelere ilişkin riskler; anne, kız kardeş veya kız çocuğun ailesinde bulunan göğüs kanseri riski ile ilişkilidir.

Hacimsel Yoğunluk

Volpara her bir pikselde, o piksel ve x-ışını kaynağı arasındaki x-ışını zayıflamasını hesaplayarak meme oluşumunu değerlendirir ve hangi dokuların mevcut olduğunu bulur. Hacimsel meme yoğunluğu ve görsel değerlendirme, güçlü bir ilişkiye sahiptir ancak aşağıdaki örnekler, özellikle fokal lezyonlar için hacimsel yaklaşımın faydalarını ortaya koymaktadır. En üst kısımda görülenler, sıkıştırma sırasında memenin yandan görünümüdür ve aşağıda görülenler, ilgili görsel ve hacimsel meme yoğunluk değerlendirmelerine sahip mamogramlardır.