VolparaAnalytics

VolparaAnalytics, kadınlara yüksek kalitede meme tarama hizmeti sunmalarında klinikleri desteklemek amacıyla önemli mamografi ölçütleri sunan, merkezi bir gösterger setidir.

Web tabanlı bir uygulama olan VolparaAnalytics; hasta nüfusunu, mamografi ünitelerini ve operatör performansını çapraz bir şekilde kıyaslayabilmek için dijital mamografi ünitelerinden veriler toplar. Volpara tarafından sunulan benzersiz nicel bilgileri kullanan klinikler, kalite güvencelerini ve kaynak planlamalarını iyileştirebilirler.

  • Tek bir mamografi ünitesinden çoklu ünitelere kadar ölçeklenebilen, çok bölgeli bir ağ
  • Tomosentez üniteleri de dahil olmak üzere bütün temel dijital mamografi sistemleri ile uyumlu

VolparaAnalytics, çeşitli raporlar, gerçek zamanlı uyarılar ve indirilebilir veriler ile detaylı analizler sunan hacimsel meme ölçümleri biçiminde mamografiye ilişkin kaliteli veriler sunar. VolparaAnalytics halihazırda dünya çapındaki tesislerde kalite güvencesini desteklemektedir. Görülen sorunlar arasında arızalı kalınlık ölçütleri (maruziyet açısından sorunlar yaratıyor), tecrübesiz teknisyenlerin sebep olduğu yetersiz görüntü kalitesi, hasta deneyimi ve çok farklı olan otomatikleştirilmiş meme sıkıştırma ayarlarına sahip mamografi sistemleri bulunmaktadır.

Yaşa göre “Yoğun” ve “Yağlı Memelere Sahip Kitle Oranı

  • Gözlem için radyasyon dozunu tutarlı ve daha doğru bir şekilde ölçer.
  • Hasta deneyimini, katılım oranını ve görüntü kalitesini iyileştiren optimal bir aralıkta çalışmak için mamografi ünitelerinin ve/veya operatör faktörlerinin değiştirilebilmesi açısından uygulanan basıncı ölçer
  • Planlanmış raporlar ve güç, basınç veya doz açısından minimum veya maksimum değerlerin ortaya çıkması durumunda gerçek zamanlı etkinlik uyarıları yaratır.