SIEMENS ACUSON S Serisi

Akustikte ustalaşma. Klinik anlayışta açılım.

Yeni nesil ultrason ürünlerimizin ilki olan ACUSON S Serisi ultrasonografi sistemi, ultrason çözümlerinde yeni bir boyuta ulaşmak için dizayn edildi. Aynı platformda; birbirine upgrade edilebilen üç ayrı donanım seviyesinde (ACUSON S 3000/2000/1000) seçilebilen S Serisi ile; üstün imaj kalitesi, bilgi tabanlı iş akışı, uyarlanabilen ergonomi ve yenilikçi uygulamalar ile teşhis doğruluğunda, daha ulaşılmamış bir seviyeye ulaşılmaktadır.

Ekokardiyografide yeni bir standart;

Güçlü yeni mimarisi ve ‘Innovative Coherent Volume Formation’ teknolojisi, bir kalp atışının içindeki eko, gerçek ve tam hacim görüntülemeyi her hasta için rutin bir inceleme haline getirebilmektedir.

Geleneksel 3D ultrason görüntülemeden çok farklı olarak elde edilen bu görüntüleme tekniğinde, görüntüyü elde edebilmek için gereken 4-7 kalp siklusu alma ihtiyacı yoktur. Çünkü bu siklusların birbirlerine iliştirilerek oluşturulmuş bir hacim oluşturma geleneksel tekniği ile hareket etmemektedir. Aksine ACUSON S Serisi, enstantane tam hacim görüntüleme ve geliştirilmiş iş akışı özelliklerine sahip olması ile; alınan sonuçların çok daha iyi olmasına, dolayısıyla kaliteyi her hasta için rutin bir inceleme haline getirebilmesi adına önemli unsura sahiptir.