Codonics Güvenli Etiketleme Sistemi

Codonics SLS 500i Güvenli Etiketleme Sistemi ile ameliyathaneler ve hastane içinde enjektabl ilaç hazırlanan bölümlerde, uluslararası akreditasyon gerekliliklerine göre etiketleme uygunluğu sağlanarak, hasta güvenliği ve bakım kalitesi arttırılır.

  • Ameliyathane bölümlerinde ilaç hazırlama ve uygulama süreçlerindeki muhtemel ilaç hatalarını önlemeye yardımcı olur
  • İş akışlarını geliştirir ve klinik personelin, elektronik ilaç güvenliği kriterlerini uygulamasını sağlar
  • Etiket üzerindeki 2D barkod özelliği ile kullanılan ilaçların hastanın elektronik ve ameliyathane kayıtlarına işlenmesi sağlanır