Ürünler
Haberler
09.04.2008
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Pnömatik Tüp Sistemi kullanımına geçti..

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Baş Müdürü Dr.Yaşar Odacıoğlu ile Röportaj

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PNÖMATİK TÜP SİSTEMİ

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Baş Müdürü
Dr. Yaşar Odacıoğlu

Hastanemizde pnömatik tüp sistemi kullanımına ne zaman başladınız?

Sistem hastanemizde 30.11.2004 tarihinde devreye alınmıştır.

Kaç birim bu sistemi kullanıyor?

Şu an sistemde toplam 3 hat mevcut olup, bu hatlarda toplam 1430 m boru kullanılmış, 1500 m power kablosu çekilmiştir. Sistem;
- ameliyathanelerde
- acil serviste
- yoğun bakımlarda
- laboratuvarlarda
- polikliniklerde
- kliniklerde
olmak üzere 49 istasyondan oluşmaktadır.  Bu birimler:
Fizik Tedavi Ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi, Patoloji ABD, Çocuk Enfeksiyon Servisi, Süt Çocuğu Servisi, Plastik Cerrahi Servisi, Göz-Göğüs Hastalıkları Servisi, Ortopedi Servisi, Genel Cerrahi, KBB, Dahiliye, Psikiyatri, Radyasyon Onkoloji, Tıbbi Onkoloji, Sağlam Çocuk Polikliniği, Kan Alma Birimi, Mikrobiyoloji Numune Alma, Röntgen, Çocuk Sağlığı Polikliniği, Mikrobiyoloji ABD, Biyokimya Kan Gazı Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Ameliyathane, Kadın Doğum YB, GKDC YB, Anestezi YB, Genel Cerrahi YB, Beyin Cerrahi YB, Kan Bankası, Hematoloji Laboratuvarı, Acil, Etiket Odası, Acil Laboratuvar, Çocuk Acil, Büyük Çocuk Servis, Kardiyoloji Servisi, Yenidoğan, Kadın Doğum Servisi, Çocuk  Cerrahi Servisi, Beyin Cerrahi Servisi, Genel Cerrahi (2), Göğüs Kalp Damar Cerrahi Servis, Dahiliye (Hematoloji), Nöroloji, Dahiliye YB, Kadın Hastalıkları, İdrar Laboratuvarı, Tıbbi Malzeme Deposu, Acil Röntgen, Eczane.

Çalışan bir hastanede, uygulamayı gerçekleştirmenin zorlukları var mı?

İlk montajın yapılması esnasında zorluklar yaşanıyor. Bu zorluklar sistemin taşıyıcı borularının döşenmesi ve gönderici cihazların kurulması aşamasında inşaat ile ilgili bazı tadilat işleri gerektirmektedir. Özelliği olan Ameliyathane, Yoğun Bakım vb. yerlerde sistem kurmak için uygun saatleri ayarlamak zorluk çıkartmaktadır.

Montaj ve devreye alma süresi ne kadar sürdü?

Sistemin montajı 15 gün, devreye alınması ve kullanıcı eğitimleri ise 2 gün sürdü.

Pnömatik tüp sistemi uygulamasının kurumumuza getirdiği faydaları neler oldu?

Hastanede bu sistemle;
• Tetkik materyallerinin hızla ilgili birime ulaşması
• Personel ve zaman tasarrufu
sağlanmıştır.

Ne tür malzemeler bu sistem üzerinden taşınıyor?

Sistemin hızı isteğe göre 2 m/sn ve 6m/sn arasında ayarlanabilmektedir. İlgili materyal en uzak noktaya maksimum 75-80 saniyede ulaşmaktadır. 49 istasyon birbirleri ile karşılıklı olarak kan ve kan ürünleri, ilaç, tetkik materyali transfer edilebilmektedir. Sistemde;
• Ameliyathane ve kliniklere yapılacak kan ve kan ürünleri transferi
• Laboratuvarlarda yapılacak tetkikler için tetkik materyalleri
• İlaç transferleri
yapılmaktadır.

Kullanıcıların sisteme adapte olmasında güçlük yaşadınız mı?

İlk etapta kodlama hataları, yanlış ve ilgisiz malzeme gönderme gibi güçlükler yaşanmıştır. Kullanıcılara verilen eğitimlerle çözüm sağlanmıştır.

Sistem hastanemizde 24 saat çalışıyor mu? Yoksa belirli zaman aralıklarında mı çalıştırıyorsunuz?
Bu sistem hastanemiz de 7 gün 24 saat fiilen çalışmaktadır.

Gün de ortalama kaç gönderim yapılıyor?
Sistemin ilk kurulduğu zamanlarda 500-600 gönderim yapılırken, şu an 1500-2000 civarında gönderim yapılmaktadır.

Sistemin bakım ve arıza durumlarında iş akışınız etkileniyor mu?

Etkileniyor. Ancak hastanemiz de bulunan personel sisteme uyum sağladı. Arıza ve bakım durumlarında zaman ve personel sıkışıklığı yaşanabiliyor, fakat sağlanan uzaktan servis imkanı ile bu tip sorunlar en minimal düzeyde tutulup, kısa sürede gideriliyor.

Sistemin kurum içersinde efektif kullanılması için neler uyguladınız? Diğer kurumlara neler önerirsiniz?
- Kullanıcıların eğitimi
- Karar vericilerin sistemin kuruma sağlayacağı katkıya inanmaları

Pnömatik sistem için genel görüşleriniz ve sistemi kullanmak isteyen kurumlarınıza tavsiyeniz nelerdir?
Sistemin iş akışında kolaylık sağladığı, zaman ve personelden tasarruf sağladığı tartışmazsız bir gerçektir. Hastane bünyesindeki bir teknik personelin, sistemin ana hatları ile bakımı öğrenmesi pratik katkı sağlayacaktır.